Skip to main content

Czy pergola wymaga pozwolenia?

Pergole to piękne i praktyczne konstrukcje ogrodowe, które mogą zapewnić cień, prywatność i miejsce do wypoczynku. Ale czy przed ich budową potrzebujesz pozwolenia?

Ogólnie rzecz biorąc, w Polsce nie potrzebujesz pozwolenia na budowę pergoli, jeśli jej powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 metrów kwadratowych. Jest to zgodne z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, który mówi, że pozwolenia na budowę nie wymagają m.in.:

  • "altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch, a ich wysokość nie może przekraczać 5 m;"

Istnieje jednak kilka warunków, które musisz spełnić, aby uniknąć konieczności uzyskania pozwolenia:

  • Pergola musi być wolnostojąca, tzn. nie może być połączona z budynkiem.
  • Pergola nie może mieć fundamentów.
  • Pergola nie może mieć ścian ani okien.
  • Pergola nie może być wykorzystywana do celów mieszkalnych lub gospodarczych.

Jeśli planujesz budowę pergoli o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych, będziesz potrzebować pozwolenia na budowę. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.

Dodatkowe informacje:

  • W niektórych przypadkach, nawet jeśli pergola spełnia wszystkie warunki, aby nie wymagać pozwolenia, może być konieczne zgłoszenie jej budowy do starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
  • Przed rozpoczęciem budowy pergoli warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby upewnić się, że jest ona zgodna z jego zapisami.
  • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy potrzebujesz pozwolenia na budowę pergoli, skontaktuj się z architektem lub urzędnikiem ds. budownictwa

Uwaga:

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości co do tego, czy potrzebujesz pozwolenia na budowę pergoli, skontaktuj się z architektem lub urzędnikiem ds. budownictwa.

Pergola 2

Pergola 3

Pergola 4